ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Історія

Документи Фонду

Перелік осіб, які обслуговують Фонд

Перелік осіб, які обслуговують Фонд

Протоколи Наглядової ради Фонду

Протоколи 2014
Протоколи 2015
Протоколи 2016
Протоколи 2018

 Звітність фонду

Звітність за 2019 рік

Звіт про сукупний дохід за 2019 рік
Звіт про фінансовий стан на 31.12.2019 року
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік
Примітки ПАТ КНІФЗТ ІНЕКО-ПРЯМІ І НВЕСТИЦІЇ за 2019 рік