Нормативна база

Посилання на нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність Компанії

1    Закон України «Про інститути спільного інвестування»
2    ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
3    ПОЛОЖЕННЯ про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів
4    ПОЛОЖЕННЯ про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку недержавних
5    ПОЛОЖЕННЯ про склад та структуру активів інституту спільного інвестування
6    ПОЛОЖЕННЯ про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
7    ПОЛОЖЕННЯ про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування
8    ПОЛОЖЕННЯ про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування