ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

Історія

Документи Фонду

Перелік осіб, які обслуговують Фонд

Перелік осіб, які обслуговують Фонд

Протоколи Наглядової ради Фонду

Протоколи 2014
Протоколи 2015
Протоколи 2016
Протоколи 2017
Протоколи 2018

Звітність фонду

 Звітність за 2019 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Звіт про фінансовий стан форма 1 станом на 31.12.2019 року
Примітки ПАТ КНІФЗТ ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ за 2019 рік